Polska. Historia
 
Encyklopedia PWN
Polska. Historia
zgłoś uwagę
Ilustracje
Stanisław August Poniatowski, portret namalowany przez M. Bacciarellego, po 1793 fot. T. Żółtowska-Huszcza/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Herb Królestwa Polskiego (wzór z 1842)rys. Z. Kwiatkiewicz/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Herb Polski i Litwy z powstania listopadowego (1831)rys. Z. Kwiatkiewicz/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Herb Polski i Litwy za Jagiellonów rys. Z. Kwiatkiewicz/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Herb Rzeczypospolitej za Stanisława Augusta Poniatowskiego rys. Z. Kwiatkiewicz/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Herb Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej rys. Z. Kwiatkiewicz/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Herb Polski, Litwy i Rusi z powstania styczniowego (1863)rys. Z. Kwiatkiewicz/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Herb Rzeczypospolitej Polskiej 1927–45 rys. Z. Kwiatkiewicz/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Herb Rzeczypospolitej Polskiej 1919–27 rys. Z. Kwiatkiewicz/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Herb Rzeczypospolitej Polskiej od 1989 rys. Z. Kwiatkiewicz/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Herb Rzeczypospolitej w czasach saskich rys. Z. Kwiatkiewicz/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Herb Rzeczypospolitej za Stefana Batorego rys. Z. Kwiatkiewicz/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Herb Księstwa Warszawskiego (1807–13)rys. Z. Kwiatkiewicz/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Orzeł Henryka V legnickiego (1289)rys. Z. Kwiatkiewicz/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Orzeł z czasów Władysława II Jagiełły rys. Z. Kwiatkiewicz/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Orzeł z czasów Zygmunta I Starego rys. Z. Kwiatkiewicz/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Orzeł z okresu Wazów rys. Z. Kwiatkiewicz/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Orzeł z czasów Jana III Sobieskiego rys. Z. Kwiatkiewicz/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Bogurodzica, fragment rękopisu z początku XV w., najstarsza polska pieśń zachowana z melodiąfot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Wymarsz strzelców, na czele Józef Piłsudski i szef sztabu Kazimierz Sosnkowski, Zakopane 1913fot. Archiwum Dokumentacji Mechanicznej
Akt zawarcia pokoju toruńskiego, 1466fot. Archiwum Główne Akt Dawnych/Z. Wyleżyński
Odezwa wzywająca do udziału w powstaniu wielkopolskim fot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Zaprzysiężenie przedenta L. Wałęsy, 22 XII 1990 przed Zgromadzeniem Narodowym RPfot. L. Wawrynkiewicz/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Stocznia Gdańska, brama stoczni podczas strajku, sierpień 1980fot. Archiwum Dokumentacji Mechanicznej
Stan wojenny w Polsce 1981–83. Czołg przed Pomnikiem Poległych Stoczniowców w Gdańsku, grudzień 1981 fot. A. Biała/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Okrągły Stół, obrady w Pałacu Namiestnikowskim (ob. Prezydenckim) w Warszawie (II–IV 1989) fot. L. Wawrynkiewicz/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Obrona klasztoru Paulinów, A. Boy (?), 1659fot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Monte Cassino, wymarsz patrolu ppor. Jędrzejewskiego na wzgórze 593, 17 maja 1944 fot. Archiwum Dokumentacji Mechanicznej
Przewrót majowy fot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Powstanie warszawskie, barykada na ulicy Siennej, sierpień 1944fot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Pochód 1-majowy w Warszawie, 1975 fot. L. Wawrynkiewicz/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Pieczęć Przemysła II na dokumencie z 1295 roku fot. W. Kryński/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Defilada z okazji dnia NATO w Warszawie, IV 2000 fot. J. Herok/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Demonstracja środowisk prawicowych — marsz spod Sejmu na ul. Rozbrat, pod siedzibę SLD fot. J. Herok/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Kronika Galla Anonima, karta z najstarszej kroniki polskiej spisanej prawdopodobnie 1113–16 (rękopis z XIV w. znajduje się w zbiorach Biblioteki Narodowej).fot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Płonąca wieża Zamku Królewskiego w Warszawie we wrześniu 1939 fot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Papież Jan Pawel II i prymas S. Wyszyński, przy Grobie Nieznanego Żolnierza, Warszawa, czerwiec 1979fot. J. Morek/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Dębno Tarnowskie, zamek rycerski fot. A. Szymański/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Mirów, ruiny zamku, 2. poł. XIV w.fot. M. Kowalewski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Bacciarelli Marcello, Izabella z Czartoryskich Lubomirska, 1757 — Muzeum Narodowe, Warszawafot. T. Żółtowska-Huszcza/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Rękojeść Szczerbca — Skarbiec Koronny na Wawelufot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Jan III Sobieski pod Wiedniem, XVII/XVIII w. — Muzeum Narodowe, Krakówfot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
David Jacques-Louis, Potocki Stanisław Kostka na koniu, 1781 — Muzeum-Pałac w Wilanowie, Warszawafot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Wojna polsko-bolszewicka, bitwa nad Niemnem, X 1920fot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Władysław III Warneńczyk fot. A. Bujak/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Władysław II Jagiełło fot. A. Bujak/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Władysław I Łokietek fot. S. Markowski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Lesser Aleksander, Manifestacja patriotyczna na Rynku Starego Miasta, 1861, Muzeum Historyczne m.st. Warszawyfot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Powstanie listopadowe, Walki na Pradze, 25 II 1831, stalorytfot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Paderewski Ignacy Jan. Powitanie I.J. Paderewskiego w Poznaniu, 26 XII 1918fot. Archiwum Dokumentacji Mechanicznej
Bitwa pod Grunwaldem, drzeworyt z Kroniki polskiej... M. Bielskiego, 1597.fot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Bacciarelli Marcello, Nadanie konstytucji Księstwu Warszawskiemu przez Napoleona I w 1807, 1809–11 — Muzeum Narodowe, Warszawafot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Powstania śląskie, 1919–21, grupa powstańców z Czerwionki w powiecie Rybnickim po powrocie z walki nad Odrąfot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Solidarność. Stan gotowości strajkowej w Hucie Warszawa podczas tzw. prowokacji bydgoskiej, marzec 1981.fot. Adam Szymański/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia