Prusy Nowowschodnie
 
Encyklopedia PWN
Prusy Nowowschodnie, Neuostpreussen,
prow. państwa pruskiego, utworzona z ziem pol. III zaboru pruskiego (1795);
dzieliła się na departamenty: płoc. i białostocki; celem władz pruskich było odcięcie tych ziem od pol. wpływów kult. i powiązanie gosp. z Prusami Wschodnimi; 1807 obwód białostocki włączono do Rosji, pozostałą część do Księstwa Warszawskiego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia