• muz. pierwszy dźwięk (stopień) gamy A-dur (z trzema krzyżykami) i gamy a-moll (bez znaków chromatycznych przykluczowych);
 • pierwsza litera alfabetu polskiego (i łacińskiego),
 • przedrostek oznaczający zaprzeczenie, brak czegoś, obojętność względem czegoś,
 • a battuta
  [wł.],
  muz. w partyturze nakaz powrotu do wcześniejszego tempa wykonania utworu;
 • a beautiful view... magnificent desolation
  [ə bjụ:təfəl wju: mägnı̣fısənt desəlẹıszn; ang., ‘piękny widok... wspaniałe pustkowie’],
  słowa astronauty amerykańskiego E.E. Aldrina po wylądowaniu na Księżycu 1969.
 • à bon chat, bon rat
  [a bą szạ bą rạ; fr.],
  trafił mądry, chytry na równego sobie przeciwnika.
 • a cappella
  [a kapẹlla; wł., ‘jak w kaplicy’, ‘w stylu kaplicowym’] Wymowa,
  śpiew bez akompaniamentu instrumentów, rodzaj muzyki przeznaczonej do wykonania wyłącznie chórowego;
 • a cat may look at the king
  [ə kät meı lu:k ət ŧə kıŋ; ang., ‘kotu wolno patrzeć na króla’],
  ważnej osobie nie może przeszkadzać, że jest oglądana przez byle kogo.
 • A Cheng, Ah Cheng, właśc. Zhong Acheng, ur. 1949, Pekin,
  pisarz chiński;
 • a due
  [wł.],
  muz. wykonanie danej partii przez 2 instrumenty unisono;
 • muz. tonacja majorowa, zapisywana z 3 krzyżykami, jak pokrewna minorowa fis-moll.
 • a friend to all is a friend to none
  [ə frend tu o:l ız ə frend tu nan; ang.],
  przyjaciel wszystkich jest przyjacielem nikogo.
 • a fronte
  [łac., ‘od przodu’],
  porządek alfabetyczny a fronte, zwykły porządek alfabetyczny, w którym o kolejności wyrazów decyduje najpierw pierwsza litera, potem druga itd.
 • a horse! a horse! my kingdom for a horse!
  [ə ho:s ə ho:s maı kı̣ŋdəm fə ə ho:s; ang.],
  konia! konia! moje królestwo za konia! (W. Szekspir Ryszard III).
 • à la guerre comme à la guerre
  [a la gẹr kom a la gẹr; fr.],
  na wojnie, jak na wojnie, różnie bywa.
 • à la Polonaise
  [a la polonẹ:z; fr.],
  rzem. artyst. nazwa ubioru kobiecego → poloneska.
 • a lie has no legs
  [ə laı həz nəu legz; ang., ‘kłamstwo nie ma nóg’],
  kłamstwem do niczego się nie dojdzie.
 • z większego o mniejszym (wnioskować).
 • od stołu i łoża (rozłączenie).
 • muz. tonacja minorowa, zapisywana bez znaków przykluczowych, jak pokrewna majorowa C-dur.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia