• Abramowiczówna Zofia, ur. 14 VI 1906, Wilno, zm. 29 V 1988, Warszawa,
  filolog klasyczny;
 • Abratowski Jerzy, ur. 22 IV 1929, Lwów, zm. 1 II 1989, Los Angeles,
  kompozytor i pianista;
 • abrewiatura
  [łac. abbrevio ‘skracam’],
  książka:
 • Abry
  [abrị]
  Léon, ur. 6 III 1857, Antwerpia, zm. 6 XI 1905, tamże,
  belgijski malarz, rysownik i grafik;
 • abrys
  [niem.],
  staropolski termin używany na określenie planu, zarysu, rysunków odręcznych i szkiców;
 • absens carens
  [łac.],
  nieobecny traci, nieobecny sam sobie szkodzi.
 • Absil Jean, ur. 23 X 1893, Bon-Secours k. Péruwelz (prow. Hainaut), zm. 2 II 1974, Bruksela,
  kompozytor belgijski;
 • absolucja
  [łac.]:
 • muzyka wolna od treści poet.-lit., nie obarczona programem lit. lub aluzjami pozamuz. zawartymi np. w tytule utworu, w przeciwieństwie do muzyki programowej;
 • zdolność muzyczna, polegająca na rozpoznawaniu wysokości dźwięków bez konieczności porównywania z wysokością już znaną.
 • językozn. proces historycznojęzykowy polegający na wchłonięciu (całkowitym lub częściowym) morfemu przez morfem sąsiedni i powodujący przesunięcie granicy między formantem a podstawą słowotwórczą (perintegracja),
 • Abstraction-Création
  [apstraksją̣ kreasją̣; fr.] Wymowa,
  międzynarodowa grupa artystów, utworzona 1931 w Paryżu przez A. Herbina i G. Vantongerloo;
 • abstrakcja
  [łac.],
  pot. pogląd, twierdzenie oderwane od rzeczywistości, nieodpowiadające rzeczywistemu stanowi rzeczy, wyprowadzone z pewnych z góry przyjętych założeń;
 • odmiana sztuki abstrakcyjnej, polegająca na operowaniu (w kompozycjach malarskich, rzeźbiarskich, graficznych) różnorodnymi formami geometrycznymi.
 • odmiana sztuki abstrakcyjnej, polegająca na operowaniu (w rzeźbie, malarstwie i grafice) formami nieregularnymi, sugerującymi kształty organiczne.
 • abstrakcjonizm
  [łac.],
  → abstrakcyjna sztuka.
 • abstrakcyjna sztuka, abstrakcjonizm,
  termin określający sztukę nieprzedstawiającą świata rozpoznawalnych przedmiotów, oderwaną od obrazowania rzeczywistości;
 • abstrakt
  [łac. abstractus ‘odciągnięty’, ‘oderwany’],
  książka → dokumentacyjna analiza.
 • absyda
  [gr.],
  arch. → apsyda.
 • Abu, Abu Pahar, hindi Ābū, ang. Abu,
  miasto w Indiach (stan Radźasthan), w górach Arawali;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia