absorpcja morfologiczna
 
Encyklopedia PWN
absorpcja morfologiczna,
językozn. proces historycznojęzykowy polegający na wchłonięciu (całkowitym lub częściowym) morfemu przez morfem sąsiedni i powodujący przesunięcie granicy między formantem a podstawą słowotwórczą (perintegracja),
np. bóstwo z dawnego bóż-stwo, prze-mysk-i z dawnego prze-myśl-ski.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia