programowa muzyka
 
Encyklopedia PWN
programowa muzyka,
w szerokim znaczeniu — muzyka, której jednym z głównych celów jest zasugerowanie słuchaczom pewnych treści pozamuzycznych, wynikających z inspiracji kompozytora dziełem literackim, malarskim, zjawiskami przyrody itp., bądź odzwierciedlających jego przeżycia osobiste;
forma muzyki programowej w przeciwieństwie do formy muzyki absolutnej ma odzwierciedlać ów program (fabułę); muzyka programowa rozwinęła się u klawesynistów francuskich, a zwłaszcza w okresie neoromantyzmu w gatunek poematu symfonicznego, symfonii programowej, uwertury koncertowej, fantazji, miniatury instrumentalnej i in.; mianem muzyka programowa określa się też muzykę wokalną zawierającą elementy onomatopeiczne (dźwiękonaśladowcze), np. programowe chansons C. Jannequina.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia