fantazja
 
Encyklopedia PWN
fantazja
[gr. phantasía],
muz. utwór instrumentalny o swobodnej budowie, często improwizowany, nawiązujący także do istniejących już w danym okresie form i gatunków,
np. w renesansie, baroku do ricercaru, capriccia, niekiedy do preludium, lub będący wynikiem krzyżowania się różnych form, np. w klasycyzmie: sonaty, formy sonatowej, koncertu; w XIX w. popularne były fantazje na tematy operowe, cykle fantazji — miniatur, fantazje typu programowej uwertury; fantazja chorałowa, w niemieckiej muzyce organowej fantazja wariacyjna oparta na chorale protestanckim.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia