Gra

Encyklopedia PWN

mat. mat. model sytuacji konfliktowej; → gier teoria.
GROM, Jednostka Wojskowa GROM im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK,
jednostka wojskowa do operacji specjalnych, sformowana 1990;
gram
[gr. grámma ‘drobna miara wagi’],
g,
jednostka masy;
grana
[wł.],
ser twardy, → parmezan.
bot. struktury występujące w chloroplastach, zawierające chlorofil;
ros. czasopismo lit. i społ.-polit., wyd. od 1946 we Frankfurcie n. Menem;
ostra, zwykle poszarpana krawędź skalistego grzbietu górskiego.
amerykańskie obserwatorium satelitarne; obecna nazwa → CGRO.
polski okręt, niszczyciel, zbudowany 1935–37 w Cowes (Wielka Brytania);
pol. przeciwlotn. przenośny zestaw rakietowy;
dział matematyki stosowanej badający modele sytuacji, w których decyzje podejmowane przez strony (zwane graczami) mają łączny wpływ na ich poziom satysfakcji (określany mianem wypłat).
gry, których rezultat powoduje zysk lub stratę materialną gracza i zależy wyłącznie lub prawie wyłącznie od przypadku (gry losowe);
Gram Hans Christian Joachim, ur. 13 IX 1853, Kopenhaga, zm. 14 XI 1938, tamże,
lekarz duński;
inform. gry wymagające do przeprowadzenia rozgrywki programu komputerowego; także programy komputerowe pozwalające jednemu lub więcej użytkownikom na rozgrywanie gier;
gry towarzyskie, których rezultat zależy wyłącznie lub prawie wyłącznie od świadomych decyzji podejmowanych przez graczy (zwane też grami strategicznymi lub logicznymi);
gry wodne, kunszty wodne,
urządzenia hydrauliczne instalowane w ogrodach i pawilonach ogrodowych, mające za pomocą wodotrysków niespodziewanie oblewać spacerujących lub w inny sposób stwarzać zaskakujące atrakcje;
sześcianiki z punktami (oczkami) na ściankach, używane do gier towarzyskich i hazardowych;
dom, lokal, w którym oficjalnie są organizowane i uprawiane gry hazardowe (m.in. gry karciane, w kości, ruletka, automaty do gier hazardowych);
boczna grań Niżniego Żabiego Szczytu (Tatry Wysokie), opadająca w kierunku Morskiego Oka, do wysokości ok. 1800 m;

Słownik języka polskiego PWN

gra
1. «zabawa towarzyska prowadzona według pewnych zasad»
2. «przedmioty służące do grania»
3. «rozgrywka prowadzona między zawodnikami lub zespołami według zasad określonych regulaminem danej dyscypliny; też: sposób zagrania»
4. «odtwarzanie roli na scenie lub w filmie»
5. «wykonywanie melodii na instrumencie muzycznym»
6. «rywalizacja dwóch konkurujących ze sobą osób lub grup»
7. «postępowanie polegające na stwarzaniu pozorów»
8. «zmienność postrzeganych wzrokiem szczegółów tworzących harmonijną całość»
9. «w dziele artystycznym: konfrontacja kilku różnych poetyk, konwencji, sposobów przedstawienia»
10. «wydawanie charakterystycznego głosu przez samca głuszca, cietrzewia, dropia w czasie toków»
gra komputerowa «gra rozgrywana na ekranie monitora; też: program komputerowy umożliwiający tę grę»
gra twarzy «zmiany wyrazu twarzy»
gra w ciemno «gra w karty bez odkrywania kart»
wolna gra rynkowa «zachowanie się podmiotów gospodarczych na rynku umożliwiającym pełną konkurencję»
grać
1. «brać udział w grach towarzyskich, sportowych lub hazardowych»
2. «odtwarzać rolę w teatrze lub w filmie»
3. «wykonywać utwory muzyczne na instrumentach»
4. «o instrumentach muzycznych: wydawać dźwięki»
5. «dążyć do osiągnięcia własnych celów, rywalizując z kimś»
6. «mienić się, migotać, drgać»
7. «o uczuciach, stanach psychicznych: żywo uzewnętrzniać się»
8. «być w porządku, właściwie funkcjonować»
9. «o częściach jednej całości: pasować do siebie»
10. «dawać przedstawienie, wyświetlać film»
11. «stwarzać pozory»
12. «o głuszcach, cietrzewiach: wydawać charakterystyczny głos w czasie toków lub podczas ciągu»
13. «o psach myśliwskich: szczekać głośno i zaciekle podczas pogoni za zwierzyną»
gram «jednostka masy»
• gramowy
-gram «ostatni człon wyrazów złożonych wskazujący na ich związek znaczeniowy z literą, pismem, zapisem, ilustracją»
grana zob. parmezan.
grań
1. «ostry, skalisty grzbiet górski z krawędzią, w której zbiegają się strome stoki»
2. «ostro zarysowana linia zetknięcia się dwóch ścian»

• graniowy
grom
1. «piorun lub grzmot»
2. «gniewne ostrzeżenie lub napomnienie»
dom gry «lokal, w którym uprawiane są gry hazardowe»
Gram-dodatni «o bakteriach: dający się barwić za pomocą fioletu krystalicznego i jodu»
gram-siła «dawna jednostka siły»
Gram-ujemny «o bakteriach: niedający się barwić za pomocą fioletu krystalicznego i jodu»
gry ruchowe «gry odbywające się na świeżym powietrzu, wymagające dużo ruchu»
szafa grająca «urządzenie podobne z wyglądu do szafy, odtwarzające wybraną melodię po wrzuceniu monety»
teoria gier «dział matematyki zajmujący się badaniem modeli sytuacji konfliktowych na przykładzie gier»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia