bajan

Encyklopedia PWN

instrument muz., idiofon dęty, rodzaj harmonii ręcznej, skonstruowany pod koniec XIX w. i spopularyzowany w Rosji;
Bajan Jerzy, ur. 4 V 1901, Lwów, zm. 27 VI 1966, Londyn,
pilot, pułkownik;
Aleksandrow Aleksandr W., ur. 13 IV 1883, Płachino k. Riazania, zm. 8 VII 1946, Berlin,
ros. kompozytor i chórmistrz;
Bab
[arab., ‘brama (do poznania prawdy boskiej)’],
Sajjid Ali Muhammed, Sayyīd ‘Alī Muḥammad, ur. 20 X 1819, Sziraz, zm. 9 VII 1850, Teheran,
perski reformator religijny, twórca odłamu islamu, babizmu;
perska religia wywodząca się z islamu;
Czojbalsan, Czojbałsan, do 1921 Sanbejse, 1921–41 Bajan Tümen,
m. we wschodniej Mongolii, w pobliżu granicy z Chinami, nad rz. Kerulen;
Dąbrowski Jerzy, ur. 8 IX 1899, Nieborów, zm. 17 IX 1967, Renton (USA),
polski konstruktor samolotów, projektant nowoczesnego profilu skrzydła.
Dżahiz, Al- Amr Ibn Bahr, ‘Amr Ibn Baḥr al-Ǧāḥiẓ, ur. ok. 776, Al-Basra, zm. I 869, tamże,
arabski pisarz, uczony i encyklopedysta;
Kułakowski Aleksiej, ur. 16 III 1877, ułus Boturuski (Jakucja), zm. 6 VI 1926, Moskwa,
jakucki pisarz i działacz kulturowy;
Szarif, Asz-ar-Radi, Aš-Šarīf ar-Raḍī, właśc. Muhammad Ibn al-Husajn, ur. 970, Bagdad, zm. 26 VII 1015, tamże,
arabski poeta i filolog;

Słownik języka polskiego PWN

bajan «harmonia ręczna z klawiaturami guzikowymi dla obu rąk»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia