bajan

Encyklopedia PWN

Czojbalsan, Czojbałsan, do 1921 Sanbejse, 1921–41 Bajan Tümen,
m. we wschodniej Mongolii, w pobliżu granicy z Chinami, nad rz. Kerulen;
Dąbrowski Jerzy, ur. 8 IX 1899, Nieborów, zm. 17 IX 1967, Renton (USA),
polski konstruktor samolotów, projektant nowoczesnego profilu skrzydła.
Dżahiz, Al- Amr Ibn Bahr, ‘Amr Ibn Baḥr al-Ǧāḥiẓ, ur. ok. 776, Al-Basra, zm. I 869, tamże,
arabski pisarz, uczony i encyklopedysta;
Kułakowski Aleksiej, ur. 16 III 1877, ułus Boturuski (Jakucja), zm. 6 VI 1926, Moskwa,
jakucki pisarz i działacz kulturowy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia