Historii

Encyklopedia PWN

tradycyjna nazwa nauk pomocnych przy badaniu autentyczności źródła historycznego i jego krytycznej ocenie;
czasopismo nauk., kwartalnik,
Międzynarodowa Akademia Historii Nauki, fr. Académie Internationale d’Histoire des Sciences,
korporacja uczonych, zał. 1928 z inicjatywy A. Mieli i G. Sartona, prowadzących badania z zakresu historii nauki, z siedzibą w Paryżu;
czasopismo nauk., wyd. od 1953 w Warszawie przez Inst. Historii Kultury Materialnej PAN, od 1992 Inst. Archeologii i Etnologii PAN;
czasopismo poświęcone historii sztuki pol.,
kwartalnik nauk. poświęcony sztuce;
Międzynarodowa Unia Historii i Filozofii Nauki, ang. International Union of the History and Philosophy of Science,
nacz. organizacja teoretyków i historyków nauki,
czasopismo nauk., wyd. od 1954 w Warszawie;
muzeum zał. 1984 w celu upamiętnienia dokonań stronnictw i organizacji ruchu ludowego;
utw. 1959;
rocznik Inst. Filozofii i Socjologii PAN, wyd. od 1957;
periodyk nauk. poświęcony dziejom pol. prasy i dziennikarstwa;
Międzynarodowe Stowarzyszenie Historii Religii, ang. International Association for the History of Religion (IAHR Wymowa),
organizacja naukowa zrzeszająca uczonych prowadzących badania religioznawcze;
towarzystwo nauk.-techn., zał. 1983, z siedzibą w Warszawie;
Towarzystwo Historii Nauki, ang. History of Science Society,
międzynar. towarzystwo nauk.,
towarzystwo nauk., zał. 1906 w celu popierania rozwoju badań hist., gł. dziejów Warszawy i ich popularyzacji przez odczyty nauk., popularnonauk., wystawy, konferencje, wydawnictwa,

Słownik języka polskiego PWN

historia
1. «dzieje państwa, narodu, społeczeństwa lub proces rozwoju czegoś»
2. «nauka o dziejach państwa, narodu, społeczeństwa lub o procesie ich rozwoju»
3. «opowieść o jakimś zdarzeniu»
4. «sprawa, zdarzenie, przygoda, awantura»
5. «wydział lub kierunek na wyższej uczelni zajmujący się tą nauką»
6. «nauka historii jako przedmiot w szkole; też: lekcja tego przedmiotu»

• historyk • historyczka
historia naturalna daw. «zoologia, botanika, mineralogia»
historia powszechna «historia narodów świata»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia