Historii

Encyklopedia PWN

tradycyjna nazwa nauk pomocnych przy badaniu autentyczności źródła historycznego i jego krytycznej ocenie;
czasopismo nauk., kwartalnik,
Międzynarodowa Akademia Historii Nauki, fr. Académie Internationale d’Histoire des Sciences,
korporacja uczonych, zał. 1928 z inicjatywy A. Mieli i G. Sartona, prowadzących badania z zakresu historii nauki, z siedzibą w Paryżu;
czasopismo nauk., wyd. od 1953 w Warszawie przez Inst. Historii Kultury Materialnej PAN, od 1992 Inst. Archeologii i Etnologii PAN;
czasopismo poświęcone historii sztuki pol.,
kwartalnik nauk. poświęcony sztuce;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia