Historii

Encyklopedia PWN

Międzynarodowa Unia Historii i Filozofii Nauki, ang. International Union of the History and Philosophy of Science,
nacz. organizacja teoretyków i historyków nauki,
czasopismo nauk., wyd. od 1954 w Warszawie;
muzeum zał. 1984 w celu upamiętnienia dokonań stronnictw i organizacji ruchu ludowego;
utw. 1959;
rocznik Inst. Filozofii i Socjologii PAN, wyd. od 1957;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia