Lublin

Encyklopedia PWN

miasto wojewódzkie na pograniczu płaskowyżów Nałęczowskiego i Świdnickiego oraz Wyniosłości Giełczewskiej, przy ujściu Czechówki i Czerniejówki do Bystrzycy; powiat grodzki i siedziba powiatu lubelskiego (ziemskiego).
marka samochodów dostawczych produkowanych 1993–2007 przez fabrykę w Lublinie (dawniej Fabryka Samochodów Ciężarowych Lublin, FSC, 1995 przejętą przez koncern Daewoo, a 2003 przez brytyjską International Truck Alliance Limited), wcześniej wytwarzającą samochody Żuk;
zamek wzniesiony w połowie XIV w., fundacji Kazimierza III Wielkiego;
utworzony 1989 jako państwowy bank komercyjny, w wyniku wydzielenia go ze struktury Narodowego Banku Polskiego;
Biernat z Lublina, ur. ok. 1465, zm. ok. 1529,
poeta, pisarz, tłumacz.
Jan z Lublina, żył w 1. poł. XVI w.,
organista i teoretyk muzyki;
woj. we wschodniej części Polski; na wschodzie graniczy z Białorusią i Ukrainą, na południu z woj. podkarpackim, na południowym zachodzie ze świętokrzyskim, na północnym zachodzie i północy z mazowieckim i podlaskim;
Riabinin Jan, pseud. Eugeniusz Barroux, ur. 22 VIII 1878, Lublin, zm. 20 VII 1942, tamże,
archiwista, historyk;
dzielnica w południowo-wschodniej części Lublina.
pow. ziemski w środkowej części woj. lubel., wokół Lublina;
grupa błogosławionych, pomordowanych przez okupantów niem. 1939–45, beatyfikowanych 1999 przez Jana Pawła II w Warszawie:
Puławski Zygmunt Rafał, ur. 24 X 1901, Lublin, zm. 21 III 1931, Warszawa,
polski konstruktor lotniczy, pilot.
Balin Jakub, data ur. nieznana, zm. 6 XII 1623, Lublin,
budowniczy włoski;
Czechowicz Józef, ur. 15 III 1903, Lublin, zm. 9 IX 1939, tamże,
poeta.
Goral Władysław, błogosławiony, ur. 1 V 1898, Stoczek k. Lubartowa, zm. 1945, Sachsenhausen k. Berlina,
biskup, działacz społ. i charytatywny;
prywatna katol. szkoła wyższa, zał. 1918, z siedzibą w Lublinie.
Kochanowski Jan, ur. 1530, Sycyna (ziemia radomska), zm. 22 VIII 1584, Lublin,
najwybitniejszy poeta Polski przedrozbiorowej, twórca polskiego języka literackiego.
biblioteki będące własnością Kościoła katol. i in. chrześc. ugrupowań wyznaniowych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia