Lublin

Encyklopedia PWN

nazwa koła towarzyskiego powstałego w połowie XVI w. we w. Babin k. Lublina, które stworzyło miniaturowe, parodystyczne państewko;
Bac Stanisław Sebastian, ur. 30 III 1887, Kazimierza Wielka, zm. 30 V 1970, Wrocław,
hydrotechnik, meliorant, agrometeorolog;
podstawowy gatunek ustnej twórczości ludowej, opowiadanie ludowe, znane różnym narodom świata, także
zespół wokalno-instrumentalny, założony 1976 w Lublinie;
Balicki Zygmunt, ur. 30 XII 1858, Lublin, zm. 12 IX 1916, Piotrogród,
działacz polit., publicysta, socjolog; jeden z przywódców ruchu nar.-demokr. i twórca doktryny pol. nacjonalizmu.
Bandtkie Jan Wincenty, ur. 14 VII 1783, Lublin, zm. 7 II 1846, Warszawa,
brat Jerzego Samuela, prawnik, historyk prawa (jeden z pierwszych w Polsce);
Bandtkie Jerzy Samuel, ur. 24 XI 1768, Lublin, zm. 11 VI 1835, Kraków,
brat Jana Wincentego, historyk, językoznawca, bibliotekarz;
bank uniwersalny, założony 1929 pod nazwą Bank Polska Kasa Opieki SA, z siedzibą w Warszawie, powołany do bankowej obsługi polskiej emigracji.
Baranowski Ignacy, ur. 26 VII 1833, Lublin, zm. 24 II 1919, Warszawa,
lekarz i działacz społeczny;
Baranowski Ignacy Tadeusz, ur. 4 II 1879, Lublin, zm. 26 XI 1917, Warszawa,
historyk;
Baranowski Jan, ur. 26 XII 1800, Sławkowo, zm. 9 XI 1879, Lublin,
astronom;
Bartkowski Bolesław, ur. 3 III 1936, Sarbice (Kieleckie), zm. 23 III 1998, Lublin,
muzykolog, salezjanin;
konspiracyjna organizacja zbrojna ruchu ludowego;
Bay Karol Antoni, data ur. nieznana, zm. 1741 lub 1742, Warszawa,
architekt;
Bechczyc-Rudnicka Maria, ur. 1 II 1888, Warszawa, zm. 6 VI 1982, Lublin,
pisarka;
czasopismo wojsk., wyd. 1945–50, początkowo w Lublinie, następnie w Łodzi i Warszawie przez Sztab Generalny WP;
Bender Ryszard, ur. 16 II 1932, Łomża, zm. 24 II 2016, Lublin,
polityk, historyk;
Bielski Jan, ur. 8 III 1714, Wielkopolska, zm. 10 XII 1768, Poznań,
dramatopisarz i historyk, jezuita;
Biełow Nikołaj W., ur. 14 XII 1891, Janów k. Lublina, zm. 6 III 1982, Moskwa,
ros. krystalograf i geochemik;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia