Biernat z Lublina
 
Encyklopedia PWN
Biernat z Lublina, ur. ok. 1465, zm. ok. 1529,
poeta, pisarz, tłumacz.
Z pochodzenia mieszczanin; autor modlitewnika Raj duszny (1513), przez długie lata uznawanego za pierwszą drukowaną pol. książkę, oraz pierwszego świeckiego utworu pol. literatury — zbioru bajek wierszem Ezop... (powst. ok. 1510), o charakterze plebejskim i antyklerykalnym (pierwsze znane wyd. 1578, pt. Żywot Ezopa Fryga).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia