Lublin

Encyklopedia PWN

Rodkiewicz Bohdan, ur. 24 IV 1925, Wilno, zm. 20 III 1998, Lublin,
botanik;
Romer Jan, ur. 3 V 1869, Lwów, zm. 5 III 1934, Warszawa,
brat Eugeniusza Mikołaja, generał;
Rydz-Śmigły Edward, pseud. Śmigły, ur. 11 III 1886, Brzeżany, zm. 2 XII 1941, Warszawa,
działacz niepodległościowy, marszałek Polski;
Seidler Grzegorz Leopold, ur. 18 IX 1913, Stanisławów, zm. 28 XII 2004, Lublin,
prawnik; specjalista w dziedzinie teorii państwa i prawa oraz historii doktryn polit.-prawnych;
Skubalanka Teresa, ur. 16 VI 1928, Łódź, zm. 29 VII 2016, Lublin,
językoznawca, polonistka;
Strawiński Konstanty, ur. 22 V 1892, Kursk, zm. 17 VIII 1966, Lublin,
zoolog entomolog;
Szymański Józef, ur. 13 II 1931, Wojnicz, zm. 23 X 2011, Lublin,
historyk, wydawca źródeł;
Ściegienny Piotr, ur. 31 I 1801, Bilcza (Kieleckie), zm. 6 XI 1890, Lublin,
działacz patriotyczno-społeczny, ksiądz.
Trawiński Alfred, ur. 4 IV 1888, Czortków (Ukraina), zm. 7 IX 1968, Lublin,
lekarz medycyny i weterynarii; specjalista z zakresu higieny żywności pochodzenia zwierzęcego;
Turowski Konstanty, ur. 4 XI 1907, Nasutów k. Lubartowa, zm. 5 IV 1983, Lublin,
katol. działacz społ., historyk;
uczelnie typu uniwersyteckiego kształcące specjalistów w dziedzinie ochrony zdrowia i opieki zdrowotnej.
Uhorczak Franciszek, ur. 27 II 1902, Wygnanka k. Czortkowa, zm. 8 XI 1981, Lublin,
geograf kartograf.
Waksmundzki Andrzej, ur. 3 X 1910, Waksmund, zm. 7 XII 1998, Lublin,
fizykochemik;
Wiliński Adam, ur. 21 II 1909, Nowy Sącz, zm. 21 V 1977, Lublin,
prawnik, specjalista w zakresie prawa rzymskiego;
Władysław II Jagiełło, założyciel dyn. Jagiellonów, ur. ok. 1351 lub 1361, zm. 1 VI 1434, Gródek Jagielloński (ob. Horodok, Ukraina),
król Polski, wielki książę litewski.
Wolter Aleksander, ur. 3 VIII 1905, Lwów, zm. 11 VI 1967, Lublin,
brat Władysława, prawnik; specjalista w dziedzinie prawa cywilnego;
instytucja organizująca proces wydawniczy.
Zalewski Ludwik, ur. 30 IV 1878, Nakło k. Ostrołęki, zm. 7 VII 1952, Lublin,
historyk literatury i kultury pol., ksiądz;
Zembrzuski Ludwik, ur. 6 I 1871, Brzezice k. Lublina, zm. 20 X 1962, Malbork,
lekarz chirurg, historyk medycyny;
Ziemecki Stanisław, ur. 10 IV 1881, Warszawa, zm. 19 I 1956, Lublin,
fizyk;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia