Lublin

Encyklopedia PWN

Muszyński Tomasz Jan, data ur. nieznana, zm. przed 1680, Lublin,
malarz;
Opieńska-Blaut Janina, ur. 20 VII 1895, Żółkiew, zm. 18 XI 1987, Lublin,
chemik i biochemik;
Puls, Radio Puls — Lublin,
radio muzyczno-informacyjne, założone 1992 w Lublinie;
pojazd drogowy silnikowy, dwuśladowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, przeznaczony do przewozu osób i/lub ładunku, ciągnięcia przyczep albo wykonywania określonych czynności (np. samochód diagnostyczny);
ogół sądów jako odrębnych organów państwowych, sprawujących wymiar sprawiedliwości na podstawie przepisów tzw. prawa sądowego (prawo cywilne, karne, procesowe, o ustroju sądów);
teatr studencki w Polsce,
niezawodowy ruch teatr., obejmujący środowiska akademickie;
uniwersytet
[łac.],
najstarszy, a zarazem podstawowy typ europejskiej wielowydziałowej wyższej uczelni, mającej prawo nadawania stopni naukowych i łączącej funkcje dydaktyczne (kształcenie najwyżej kwalifikowanych kadr zawodowych i pracowników nauki) z funkcjami naukowymi (prowadzenie prac badawczych).
Wieniawski Henryk, ur. 10 VII 1835, Lublin, zm. 31 III 1880, Moskwa,
skrzypek i kompozytor.
zbrodnie w okresie II wojny światowej dokonane w wyniku świadomej i planowej działalności niemieckiej partii narodowosocjalistycznej NSDAP, instytucji i organów państwowych, organizacji III Rzeszy oraz ich funkcjonariuszy.
AB, akcja AB, niem. Ausserordentliche Befriedungsaktion,
niem. akcja eksterminacji pol. inteligencji w GG, przeprowadzona V–VII 1940 w celu likwidacji potencjalnych przywódców pol. konspiracji;
Armia Krajowa (AK), Siły Zbrojne w Kraju (SZK), kryptonim Polski Związek Powstańczy (PZP),
konspiracyjna niepodległościowa organizacja wojskowa, część Sił Zbrojnych RP działająca w okresie II wojny światowej w kraju, podlegająca Naczelnemu Wodzowi i rządowi Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie;
Arnsztajnowa Franciszka, z domu Meyerson, ur. 19 II 1865, Lublin, zm.VIII 1942(?), w getcie warsz. lub w obozie w Treblince,
poetka, dramatopisarka, tłumaczka;
Białkowski Leon Ignacy, ur. 1 II 1885, Pasynki (Podole), zm. 22 I 1952, Lublin,
historyk, genealog, heraldyk, archiwista;
Biernacki Mieczysław Kwiryn, ur. 30 III 1891, Lublin, zm. 21 XI 1959, tamże,
brat Andrzeja Piotra, matematyk;
Borowski Karol, właśc. K. Billauer, ur. 27 XII 1886, Warszawa, zm. 7 VIII 1968, tamże,
reżyser, aktor.
Braun Kazimierz, ur. 29 VI 1936, Mokrsko Dolne,
reżyser, teatrolog.
Brzęk Gabriel, ur. 25 V 1908, Błażowa, zm. 29 X 2002, Lublin,
zoolog, historyk zoologii;
rzeka, lewy dopływ Wieprza;
Chałubińska Aniela, ur. 1 X 1902, Lwów, zm. 2 VII 1998, Lublin,
geograf, geolog, historyk geografii;
Cień Samuel, ur. 3 VII 1703, Piaski k. Lublina, zm. ok. 1763, Sieczków(?),
teolog, kronikarz, ksiądz ewangelicko-reformowany;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia