Lublin

Encyklopedia PWN

Ziemnicki Stefan, ur. 13 VIII 1911, Lublin, zm. 3 IV 1979, tamże,
hydrotechnik, meliorant, gleboznawca;
Ziemski Jan, ur. 2 I 1920, zm. 22 XII 1988, Lublin,
malarz;
Zins Henryk, ur. 1922, zm. 1 II 2002, Lublin,
historyk;
Żuliński Tadeusz Kazimierz, ur. 2 IV 1910, Rzeszów, zm. 11 III 1967, Lublin,
lekarz weterynarii, anatomopatolog;
Żywczyński Mieczysław, ur. 13 I 1901, Warszawa, zm. 21 II 1978, Lublin,
historyk, ksiądz;
pismo wydawane poza cenzurą w Lublinie od 1984 przez organizację „Niepodległość”, następnie Liberalno-Demokratyczną Partię „Niepodległość”;
1944–66, założona w Lublinie, później działała w Warszawie, włączona do Agencji Robotniczej.
pismo zał. 1980 w Lublinie
niem. akcja wymordowania Żydów w obozach w okolicach Lublina 3 XI 1943, → Erntefest.
Albrecht Fryderyk Hohenzollern
[a. f. họ:əncọlərn],
ur. 29 IV 1553, Neuhausen (ob. Gurjewsk) k. Królewca, zm. 27 VIII 1618, Fischhausen (ob. Primorsk) k. Królewca,
książę pruski od 1568, syn Albrechta Hohenzollerna i jego drugiej żony, księżniczki meklemburskiej Anny Marii;
Andrzej, żył w XV w.
malarz ruski działający na ziemiach pol. na pocz. XV w.;
Ankiewicz Julian, ur. 6 I 1820, Radzanówek k. Mławy, zm. 31 I 1903, Rokotów,
architekt;
„Antyk. Kwartalnik polityczny neoprawicy”,
Araszkiewicz Feliks, ur. 14 I 1895, Zamołodycze k. Włodawą, zm. 30 V 1966, Lublin,
historyk literatury polskiej;
archeologia
[gr. archḗ‘zasada’, ‘podstawa’, ‘starożytny’, ‘dawny’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka historyczna badająca przeszłość dawnych społeczeństw (głównie na podstawie wykopalisk), źródłoznawcza dziedzina szeroko pojmowanej historii (łącznie z prahistorią).
Arct Stanisław, ur. 1818, zm. 1900,
księgarz, wydawca;
rodzina księgarzy, drukarzy i wydawców:
związki operacyjne formowane na rozkaz generalnego inspektora sił zbrojnych i naczelnego wodza marszałka E. Rydza-Śmigłego w przededniu II wojny światowej i po jej wybuchu;
Artemska Beata, ur. 30 V 1922, Nisko nad Sanem, zm. 18 I 1985, Warszawa;
śpiewaczka operetkowa (sopran), aktorka i reżyser;
Aspis Bogumił, ur. 1842, Tuszów k. Lublina, zm. 23 V 1898, Włocławek,
poeta i dramatopisarz;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia