Historii

Encyklopedia PWN

periodyk nauk. poświęcony dziejom pol. prasy i dziennikarstwa;
Międzynarodowe Stowarzyszenie Historii Religii, ang. International Association for the History of Religion (IAHR Wymowa),
organizacja naukowa zrzeszająca uczonych prowadzących badania religioznawcze;
towarzystwo nauk.-techn., zał. 1983, z siedzibą w Warszawie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia