muzyka

Encyklopedia PWN

muzyka
[łac. < gr.],
muz. sztuka, której tworzywem są percypowane przez ludzi dźwięki, wytwarzane przez nich głosem i/lub za pomocą instrumentów muzycznych;
nazwa kilku czasopism muzycznych;
muzyka elektroniczna lub muzyka konkretna, przygotowana w studiu na taśmie magnetofonowej i odtwarzana z niej podczas koncertu przez głośniki;
pierwszy w Polskim Radiu magazyn dźwiękowy, łączący bieżącą publicystykę i felieton z muzyką rozrywkową, na antenie od 18 IX 1950.
rockowa muzyka, rock music,
powstały w połowie XX w. w Stanach Zjednoczonych typ muzyki, głównie wokalno-instrumentalnej, łączącej elementy amerykańskiego folkloru muzycznego (country and western music, ballady kowbojskie) ze skomercjalizowaną muzyką bluesową (rhythm and blues);
rozrywkowa muzyka, muzyka popularna, muzyka lekka,
w dzisiejszym rozumieniu — muzyka obejmująca gatunki, które charakteryzują się łatwością w odbiorze (mają tym samym możność szybkiego rozpowszechniania się) i stanowią formę rozrywki dla szerokich kręgów społecznych, a pod względem komercyjnym — dobrze sprzedający się towar dzięki swemu masowemu odbiorowi.
kultura muzyczna Żydów.
muzyka Indian obu Ameryk.
kameralna muzyka, muzyka komnatowa, musica da camera,
w dawnym rozumieniu wszelka muzyka koncertowa (wokalna i instrumentalna), w przeciwstawieniu do muzyki kościelnej i operowej;

Słownik języka polskiego PWN

muzyka
1. «ciąg dźwięków śpiewanych lub granych na instrumentach, tworzących pewną kompozycyjną całość; też: sztuka układania i wykonywania takich kompozycji»
2. «brzmienie czegoś, zwłaszcza melodyjne lub przyjemne»
3. pot. «orkiestra, kapela»
4. pot. «nauka gry, śpiewu itp. jako przedmiot w szkole; też: lekcja tego przedmiotu»

• muzyczny • muzycznie • muzyczność • muzyczka
muzyka absolutna «muzyka wolna od treści pozamuzycznych, np. literackich»
muzyka atonalna «muzyka rezygnująca z centrum tonalnego i wzajemnego związku akordów»
muzyka elektroniczna «muzyka oparta na dźwiękach wytwarzanych i przekształcanych przez urządzenia elektroniczne»
muzyka ilustracyjna «muzyka, której zadaniem jest dźwiękowa ilustracja zjawisk realnych, stosowana w filmie, teatrze, audycji»
muzyka instrumentalna «muzyka przeznaczona do wykonywania na instrumentach, bez udziału śpiewu»
muzyka janczarska «muzyka janczarów tureckich rozpowszechniona w XVIII w. w całej Europie»
muzyka kameralna «muzyka skomponowana na niewielką liczbę instrumentów muzycznych»
muzyka konkretna «muzyka oparta na montażu różnych dźwięków otaczającego świata, w postaci oryginalnej lub przetworzonej w urządzeniach elektroakustycznych»
muzyka mechaniczna «muzyka przekazywana za pośrednictwem płyty, kasety lub instrumentów mechanicznych»
muzyka menzuralna «muzyka XIII–XIV w., w której każda wartość rytmiczna była ściśle określona»
muzyka poważna «muzyka wywodząca się z tradycji klasycznych»
muzyka programowa «muzyka powiązana z jakąś treścią literacką, ideową, sugerowaną przez tytuł utworu»
muzyka psychodeliczna «styl w muzyce rockowej charakteryzujący się długimi improwizacjami i tekstami o konotacjach religijnych i seksualnych»
muzyka serialna «muzyka, która opiera się na serii 12 dźwięków o różnej wysokości, różnym czasie trwania, różnej głośności, barwie, artykulacji itp.»
muzyka sfer «według pitagorejczyków: harmonijne dźwięki wydawane przez ciała niebieskie krążące dookoła środka świata»
muzyka symfoniczna «muzyka przeznaczona do wykonywania przez orkiestrę o różnym składzie instrumentów»
muzyka wokalna «muzyka przeznaczona do śpiewu»
muzyk «artysta komponujący lub wykonujący utwory muzyczne»
• muzyczka
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia