Ameryka

Encyklopedia PWN

część świata obejmująca większość lądów położonych na półkuli zachodniej, w tym 2 kontynenty: Amerykę Północną i Amerykę Południową.
region w Ameryce, rozciąga się od granicy Stanów Zjednoczonych z Meksykiem na północy po Ziemię Ognistą na południu.
kontynent na półkuli zachodniej, obejmujący północną część Ameryki.
tygodnik polonijny, wyd. w USA 1904–71;
Ameryka Centralna, Central America,
region Ameryki Łac. między O. Spokojnym a M. Karaibskim, obejmujący południową część Ameryki Północnej od przesmyku Tehuantepec do Przesmyku Panamskiego, przez który łączy się z Ameryką Południową;

Słownik języka polskiego PWN

ameryk «promieniotwórczy pierwiastek chemiczny otrzymywany sztucznie»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia