Dnia

Encyklopedia PWN

wspólnota rel. powstała 1933 w wyniku działalności A. Kubego i rozłamu w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce;
poranny program informacyjny Polskiego Radia;
regionalna gazeta poranna, wydawana od 1971 w Kielcach;
dwutygodnik społ.-kult., wyd. II–VI 1936 w Warszawie, organ związanej z KPP Czerwonej Pomocy w Polsce;
fizjol. rośliny, których rozwój zależy od długości okresów ciemności i światła w ciągu doby, fotoperiodyzm, kwitnienie.
fizjol. rośliny, których rozwój zależy od długości okresów ciemności i światła w ciągu doby, fotoperiodyzm, kwitnienie.
teatr studencki, działający od 1964 przy UAM w Poznaniu, od 1979 teatr zawodowy;
dziennik wyd. od 1990 w Łodzi
okres, w którym Słońce znajduje się nad horyzontem;
Dzień Pański, Dzień Jahwe, Dzień Sądu,
zapowiedź zwycięskiej interwencji Boga w losy świata i bieg historii, łączącej w sobie Boży triumf i sąd nad światem, głoszona przez proroków Starego Testamentu (a pod ich wpływem również w innych księgach bibl.);
dzień o czasie trwania ponad 24 h;
konspiracyjny dziennik popołudniowy, wyd. 1943–44;
suche dni, suchedni, dni kwartalne, quatur tempora,
w Kościele katol. uroczyste okresy 3-dniowe na początku każdej z 4 pór roku, poświęcone modlitwie przebłagalnej, dziękczynnej i pokutnej, dawniej połączone z postem (staropol. suszyć ‘pościć’);
serial polski z 1980, reżyseria A. Wajda, scenariusz J. Ronikier; 8 odcinków.
rel. jedno z najważniejszych świąt judaizmu, → Jom Kipur.

Słownik języka polskiego PWN

do dnia «o świcie, przed nastaniem dnia»
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego «chrześcijańska wspólnota religijna, której członkowie uznają sobotę za dzień święty i wierzą w bliskie powtórne przyjście Chrystusa»
porządek dzienny, porządek dnia «lista spraw, które mają stanowić przedmiot obrad na posiedzeniu, zebraniu oraz ich kolejność»
zrównanie wiosenne, jesienne dnia z nocą «moment, w którym dzień równa się nocy, przypadający 21 marca i 23 września»
dzień
1. «okres od wschodu do zachodu słońca, kiedy jest jasno na dworze»
2. «okres 24 godzin, w którym Ziemia wykonuje obrót dookoła osi»
3. «określony termin, data»
4. «pewien okres życia»

• dzionek
biały dzień
1. «ranek»
2. «pełnia dnia»
dzień dobry «forma powitania»
dzień dziekański, rektorski «dzień wolny od zajęć, przyznawany studentom przez dziekana lub rektora»
dzień ostateczny «według niektórych religii: koniec świata»
dzień otwarty «dzień, w którym osoby zainteresowane mogą zapoznać się z pracą jakiejś instytucji i uzyskać potrzebne informacje»
dzień polarny «kilkumiesięczny okres letni w okolicach bieguna, kiedy Słońce znajduje się nad horyzontem»
dzień powszedni
1. «każdy dzień z wyjątkiem niedziel i świąt»
2. «dzień z czyjegoś życia, nieróżniący się od innych dni»
dzień roboczy
1. «dzień powszedni»
2. «ustawowa liczba godzin pracy»
dzień świąteczny «niedziela lub dzień, w którym przypada jakieś święto»
dzień święty «niedziela»
sądny dzień
1. «według chrześcijańskich wierzeń religijnych: dzień, w którym ma nastąpić Sąd Ostateczny»
2. zob. Jom Kippur.
3. «wielkie zamieszanie»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia