Dnia

Encyklopedia PWN

Eliot
[ẹliət]
Thomas Stearns Wymowa, ur. 26 IX 1888, Saint Louis (stan Missouri), zm. 4 I 1965, Londyn,
anglo-amerykański poeta, dramatopisarz i krytyk literacki.
ferie,
łac.
feriae:
filatelistyka
[gr. philéō ‘lubię’, atéleia ‘zwolnienie od opłat’],
kolekcjonerstwo druków i znaków pocztowych, nalepianych lub odbijanych na przesyłkach wysyłanych za pośrednictwem przedsiębiorstw pocztowych;
instytucja zapewniająca publiczny obrót papierami wartościowymi;
stan organizmu ludzkiego lub zwierzęcego spowodowany całkowitym lub częściowym pozbawieniem go pokarmu a także popęd ukierunkowujący zachowanie się organizmu na pobieranie pokarmu, wywołany pobudzeniem (gł. wskutek niskiego poziomu glukozy we krwi) ośrodka głodu w przyśrodkowej części podwzgórza.
Goetel Ferdynand, ur. 15 V 1890, Sucha Beskidzka, zm. 24 XI 1960, Londyn,
brat Walerego, pisarz i publicysta.
Hłasko Marek, ur. 14 I 1934, Warszawa, zm. 14 VI 1969, Wiesbaden,
prozaik.
Innocenty III, Lotario di Segni, Lotariusz z Segni, ur. ok. 1160, zamek Gavignano (obecnie w Anagni, Kampania), zm. 16 VII 1216, Perugia,
papież.
Jan Paweł II, Karol Józef Wojtyła, święty, ur. 18 V 1920, Wadowice, zm. 2 IV 2005, Rzym,
papież, teolog i filozof.
Janus, Ianus
[łac., ‘przejście’],
mit. rzym. bóg przejścia w znaczeniu przestrzennym, czasowym oraz przenośnym;
pora roku zaczynająca się z dniem równonocy jesiennej i trwająca do dnia przesilenia zimowego;
zreformowany przez Mahometa kalendarz księżycowo-słoneczny Arabów przed islamem
mało znany, zawierał zarówno elementy rachuby słonecznej (nazwy miesięcy nawiązujące do zjawisk w przyrodzie i zajęć rolniczych), jak i księżycowej (np. w języku polskim „miesiąc” — nazwa jednostki czasu i Księżyca);
Kamieńska Irena, ur. 29 II 1928, Łyszkowice, zm. 3 IV 2016,
reżyser filmowy;
Kingsford Smith
[kı̣ŋzfo:rd smıŧ]
Sir Charles Edward, ur. 9 II 1897, Hamilton (stan Queensland), zm. 8(?) XI 1935, zat. Martaban,
pilot australijski;
choroba wywołana przez arbowirusy z rodzaju Flavivirus;
laktacja
[łac.],
fizjol. wytwarzanie i wydzielanie mleka przez gruczoły sutkowe samic ssaków;
pora roku zaczynająca się z dniem przesilenia letniego i trwająca do dnia równonocy jesiennej;
Lincoln
[lı̣ŋkən]
Abraham Wymowa, ur. 12 II 1809, w pobliżu Hodgenville (stan Kentucky), zm. 15 IV 1865, Waszyngton,
amerykański polityk, prawnik, prezydent Stanów Zjednoczonych.

Słownik języka polskiego PWN

do dnia «o świcie, przed nastaniem dnia»
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego «chrześcijańska wspólnota religijna, której członkowie uznają sobotę za dzień święty i wierzą w bliskie powtórne przyjście Chrystusa»
porządek dzienny, porządek dnia «lista spraw, które mają stanowić przedmiot obrad na posiedzeniu, zebraniu oraz ich kolejność»
zrównanie wiosenne, jesienne dnia z nocą «moment, w którym dzień równa się nocy, przypadający 21 marca i 23 września»
dzień
1. «okres od wschodu do zachodu słońca, kiedy jest jasno na dworze»
2. «okres 24 godzin, w którym Ziemia wykonuje obrót dookoła osi»
3. «określony termin, data»
4. «pewien okres życia»

• dzionek
biały dzień
1. «ranek»
2. «pełnia dnia»
dzień dobry «forma powitania»
dzień dziekański, rektorski «dzień wolny od zajęć, przyznawany studentom przez dziekana lub rektora»
dzień ostateczny «według niektórych religii: koniec świata»
dzień otwarty «dzień, w którym osoby zainteresowane mogą zapoznać się z pracą jakiejś instytucji i uzyskać potrzebne informacje»
dzień polarny «kilkumiesięczny okres letni w okolicach bieguna, kiedy Słońce znajduje się nad horyzontem»
dzień powszedni
1. «każdy dzień z wyjątkiem niedziel i świąt»
2. «dzień z czyjegoś życia, nieróżniący się od innych dni»
dzień roboczy
1. «dzień powszedni»
2. «ustawowa liczba godzin pracy»
dzień świąteczny «niedziela lub dzień, w którym przypada jakieś święto»
dzień święty «niedziela»
sądny dzień
1. «według chrześcijańskich wierzeń religijnych: dzień, w którym ma nastąpić Sąd Ostateczny»
2. zob. Jom Kippur.
3. «wielkie zamieszanie»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia