adwentyści
 
Encyklopedia PWN
adwentyści
[łac. adventus ‘przyjście’],
grupa kilku chrześc. wspólnot rel., przypisujących w doktrynie szczególne znaczenie wierze w powtórne przyjście Chrystusa pod koniec czasów;
obecnie największą wspólnotą adwentystów jest zał. 1844 w USA Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, wyrosły z ruchów chiliastycznych (millenaryzm); Kościół ten opiera się w doktrynie na dziełach teol. i komentarzach bibl. E.G. White, uznaje sobotę za dzień święty, podkreśla ważność „znaków czasu”, wskazujących na bliskość powtórnego przyjścia Chrystusa (paruzja); adwentyści prowadzą działalność charytatywną, wychowawczą i oświat., propagują idee pokojowe; w Polsce od 1888.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia