niedziela
 
Encyklopedia PWN
niedziela, Dzień Pański,
pierwszy dzień tygodnia w kalendarzu chrześc. (łac. Dies Dominica), obchodzony jako święto na pamiątkę zmartwychwstania Jezusa;
w niedzielę wiernych obowiązuje udział we mszy (katolicyzm i prawosławie) i powstrzymywanie się od ciężkiej pracy bez uzasadnienia; w chrześcijaństwie wschodnim nazywana ósmym dniem; zastąpiła starotestamentowy szabat, obchodzony nadal przez Kościół etiopski i adwentystów; celebrowanie niedzieli znane od I w., prawnie usankcjonowane przez Kościół i cesarzy rzymskich na pocz. IV w.; w wielu krajach jest tradycyjnie umieszczana w kalendarzach świeckich jako siódmy dzień tygodnia (m.in. w Polsce), w innych — jako pierwszy (kraje anglosaskie).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia