• a.C., a.Chr. (n.)
  [skrót łac. ‘ante Christum (natum)’ ‘przed (narodzeniem) Chrystusa’],
  skrót przyjęty na oznaczenie lat przed początkiem ery chrześcijańskiej;
 • a conto
  [a kọnto; wł.] Wymowa,
  na poczet rachunku;
 • → anno Domini.
 • à jour
  [a żur; fr.] Wymowa,
  ekon. wykonywanie prac statystycznych, księgowych na bieżąco;
 • a posteriori
  [łac., ‘to, co późniejsze’, ‘z następstwa (logicznego)’],
  filoz. zdanie (lub sąd) a posteriori jest to zdanie przyjęte „po fakcie”, „na podstawie faktów”.
 • a priori
  [łac., ‘z góry’, ‘uprzedzając fakty’],
  filoz. wcześniejszy, przed faktem, przed poznaniem faktu.
 • a vista
  [wł.],
  ekon. płatność zobowiązań (wkładów bankowych) na każde żądanie;
 • Aalst, fr. Alost Wymowa,
  m. w środkowej Belgii, w prow. Flandria Wschodnia, nad rz. Dender (dopływ Skaldy).
 • miasto w północnej Szwajcarii, stolica kantonu Argowia, nad rzeką Aare, u południowego podnóża gór Jura.
 • biskup krakowski, → Aron.
 • Aaron, ok. 1. poł. XIII w. p.n.e.,
  wg biblijnej Księgi Wyjścia starszy brat Mojżesza, z pokolenia Lewiego, pierwszy arcykapłan izraelski.
 • biuletyn Stolicy Apostolskiej, → Acta Apostolicae Sedis.
 • AB, akcja AB, niem. Ausserordentliche Befriedungsaktion,
  niem. akcja eksterminacji pol. inteligencji w GG, przeprowadzona V–VII 1940 w celu likwidacji potencjalnych przywódców pol. konspiracji;
 • ab urbe condita
  [łac., ‘od założenia miasta (Rzymu)’],
  wyrażenie oznaczające początek ery rzym. (753 p.n.e.);
 • abaja, aba,
  okrycie wierzchnie w krajach muzułmańskich;
 • Abakan, Abakạn, 1925–31 osiedle Chakassk,
  m. w Rosji, stolica Chakasji, w środkowej części Kotliny Minusińskiej, na l. brzegu Jeniseju, przy ujściu rz. Abakan. Zbudowany w latach 20. XX w. nieopodal wsi Ust'-Abakańskie (zał. w 2. poł. XVIII w.); miasto od 1931.
 • Abakanowicz Piotr, pseud. Barski, Grzędziel i in., ur. 21 VI 1890, Warszawa, zm. 1 VI 1948, Wronki,
  podpułkownik WP, pułkownik NSZ;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia