AB
 
Encyklopedia PWN
AB, akcja AB, niem. Ausserordentliche Befriedungsaktion,
niem. akcja eksterminacji pol. inteligencji w GG, przeprowadzona V–VII 1940 w celu likwidacji potencjalnych przywódców pol. konspiracji;
przeprowadzona w GG wiosną–latem 1940, gł. przeciwko przedstawicielom pol. inteligencji, działaczom polit. i społ. oraz osobom podejrzanym o związki z konspiracją niepodl.; poprzedzona masowymi aresztowaniami, m.in. w Warszawie, Krakowie, Lublinie; aresztowanych przesłuchiwano i więziono, m.in. na Pawiaku, Montelupich, w więzieniach i aresztach w Radomiu, Kielcach, na Zamku w Lublinie, w Nowym Sączu, Tarnowie, Wiśniczu; mordowano ich w Palmirach, Firleju i Wincentynowie k. Radomia, w Lesie Blizin k. Kielc; wysyłano do obozów w oświęcimiu i Sachsenhausen. W wyniku akcji AB zginęło ponad 3,5 tys. działaczy społ.-polit. i intelektualistów. W podobny sposób przeprowadzono eksterminację inteligencji na ziemiach pol. włączonych do Rzeszy. Zbrodnie popełnione podczas Akcji AB stały się jednym z motywów wyroku Międzynar. Trybunału Wojsk. w Norymberdze i Najwyższego Trybunału Nar. w Polsce.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia