europy

Encyklopedia PWN

Rada Europy, ang. Council of Europe, fr. Conseil de l’Europe,
organizacja międzynarodowa, założona 1949; z siedzibą w Strasburgu.
Kongres Europy, kongres haski 1948,
kongres ruchu na rzecz integracji Europy, obradujący 7–11 V 1948 w Hadze;
dokument przyjęty 1990 na szczycie KBWE, nakreślający nową wizję współpracy eur. i zapoczątkowujący jej instytucjonalizację;
Unia Teatrów Europy, ang. Union of Theatres of Europe, fr. Union des Théâtres de l’Europe (UTE),
organizacja zał. III 1990 przez G. Strehlera, skupiająca ponad 20 najwybitniejszych teatrów Europy (m.in. Piccolo Teatro w Mediolanie, Théâtre National Populaire w Villeurbanne, Odéon w Paryżu, Schauspielhaus w Düsseldorfie, Kungliga Dramatiska Teatern w Sztokholmie, Royal Shakespeare Company w Londynie, Stary Teatr w Krakowie), której celem jest propagowanie ponadnar. wartości kult. i artyst. reprezentowanych przez teatr, wspieranie współpracy między teatrami i wymiany artyst., przy poszanowaniu tożsamości kulturowej i odmiennych tradycji każdego z członków.
międzynar. organizacja ekumeniczna w Europie zrzeszająca 123 Kościoły i 25 organizacji stowarzyszonych.
Zgromadzenie Ujarzmionych Narodów Europy, ang. Assembly of Captive European Nations (ACEN),
organizacja społ., powołana 1954 w Nowym Jorku;
europ, Eu, europium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 63;
część świata położona w całości na półkuli północnej, na pograniczu półkuli zachodniej i wschodniej, stanowi wraz z Azją kontynent zwany Eurazją.
mies. społ.-lit., wydawany 1929–30 w Warszawie
Europa, Eurṓpē,
mit. gr. córka fenickiego króla Agenora;
astr. naturalny satelita Jowisza, odkryty 1610 przez Galileusza i należący do 4 tzw. księżyców galileuszowych;
monotypowa, olimpijska (od 1992) klasa jachtów żaglowych;
dwumiesięcznik, wydawany od 1998 w Warszawie;

Słownik języka polskiego PWN

Rada Europy «organizacja państw europejskich, propagująca zasady demokracji parlamentarnej i prawa człowieka»
europ «pierwiastek chemiczny, srebrzysty, kowalny metal»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia