Uniwersytet Środkowoeuropejski
 
Encyklopedia PWN
Uniwersytet Środkowoeuropejski, ang. Central European University (CEU),
międzynar. szkoła wyższa, zał. 1991 w Budapeszcie z inicjatywy i funduszy G. Sorosa;
prowadzi wyłącznie studia podyplomowe na 12 wydziałach: historii, nauk polit., mediewistyki, prawa, ochrony środowiska, stosunków międzynar. i studiów eur., ekonomii, studiów nad nacjonalizmem, socjologii i antropologii społ., filozofii, matematyki, gender studies, oraz w Podyplomowej Szkole Biznesu; studenci z Europy Środkowowschodniej mogą korzystać z pełnych, bezzwrotnych stypendiów, obejmujących, poza kosztami nauki, zakwaterowanie, wyżywienie i opiekę med.; przy CEU działa Międzynar. Centrum Zarządzania; 2003 uczelnia zatrudniała 100 nauczycieli akademickich, kształciła 860 studentów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia