Węgry. Nauka
 
Encyklopedia PWN
Węgry. Nauka.
Najwyższą instytucją nauk. na Węgrzech jest Węg. Akad. Nauk w Budapeszcie (zał. 1825), która jest zarazem korporacją uczonych i państw. organem kierującym nauką, a także ośr. konsultacyjnym rządu w sprawach nauki; akad. podlegają bezpośrednio 22 wielkie instytuty i ośr. nauk.-badawcze, dalszych 40 kontroluje przez swoje komitety nauk.; akad. opracowuje również wytyczne dotyczące gł. kierunków rozwoju nauki i techniki w skali całego kraju i koordynuje badania podstawowe prowadzone we wszystkich ośr. i placówkach nauk. na Węgrzech. Rządowym organem ds. nauki jest Kom. Nauki i Techniki przy Radzie Ministrów; jest on odpowiedzialny za finansowanie nauki i techniki w skali kraju oraz politykę nauk. rządu. Badania stosowane prowadzą na Węgrzech gł. politechniki i wyższe szkoły zaw. oraz instytuty resortowe podlegające poszczególnym ministerstwom oraz instytuty badawcze państw. i prywatnego przemysłu; badania rozwojowe i wdrożenia prowadzą gł. instytuty i laboratoria przem. większych zakładów przem.; badania podstawowe (oprócz placówek Węg. Akad. Nauk) prowadzą przede wszystkim uniwersytety. Na Węgrzech działa 15 uniw., m.in.: w Budapeszcie (zał. 1635), w Peczu (zał. 1367, wznowiony 1922), w Segedynie (zał. 1872), Miszkolcu (status akademicki od 1770) i w Debreczynie (zał. 1912), politechnika w Budapeszcie (zał. 1782 zreorganizowana 1871), 2 akad. med. (uniw. med.) oraz kilkanaście wyższych szkół zaw. o statusie uniwersyteckim. Ponadto istnieje 5 college’ów o statusie uniwersyteckim (profil artyst.). W Budapeszcie działa Uniwersytet Środkowoeuropejski (zał. 1991).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia