Węgry. Środki przekazu
 
Encyklopedia PWN
Węgry. Środki przekazu.
Prasa. Najwięcej dzienników i czasopism ukazujących się na Węgrzech jest wyd. w Budapeszcie. Wśród dzienników najwyższe nakłady osiągają: „Népszabadság” [‘wolność ludu’], niezależny dziennik poranny, zał. 1942 w Budapeszcie jako nielegalna gazeta „Szabad Nép”, nakład 200 tys. egz.; „Népszava” [‘głos ludu’], organ związków zaw., zał. 1873 w Budapeszcie, nakład 120 tys. egz., oraz „Mai Nap” [‘dzień dzisiejszy’], zał. 1989, nakład 100 tys. egzemplarzy. Wśród czasopism najwyższy nakład mają: tyg. „Szabad Föld” [‘wolna ziemia’], zał. 1945 w Budapeszcie, przeznaczony dla ludności wiejskiej, nakład 720 tys. egz.; ilustrowany tyg. „Magyar Nök Lapja” [‘gazeta kobiet węgierskich’], zał. 1949 w Budapeszcie p.n. „Nök Lapja”, nakład 550 tys. egz., oraz tyg. społ.-polit. „Népes Újság” [‘wiadomości ilustrowane’], zał. 1960, nakład 400 tys. egzemplarzy.
Agencja prasowa Magyar Távirati Iroda (MTI), zał. 1880 w Budapeszcie jako prywatne towarzystwo, przejęta przez państwo 1918.
Radio i telewizja. Radiofonia działa od 1924, program emituje Radio Węgierskie (3 kanały, stacje regionalne, audycje w językach: ang., niem., rumuńskim, ros., słowackim i serbsko-chorwackim); istnieje rozgłośnia prywatna o charakterze komercyjnym p.n. Radio Danubius. Telewizja Węgierska nadaje program od 1957 (kanały MTV 1, MTV 2).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia