Węgry. Polityka społeczna
 
Encyklopedia PWN
Węgry. Polityka społeczna.
Węgierska polityka społ. obejmuje zabezpieczenie społ., ochronę zdrowia i politykę oświatową. W ramach zabezpieczenia społecznego są wypłacane emerytury, renty, renty inwalidzkie, wdowie, sieroce, zasiłki macierzyńskie. Od 1998 zaczęto wprowadzać nowy system emerytalny, oparty na 2 filarach: na wpłatach obowiązkowych do „starego” funduszu ubezpieczeń emerytalnych i na dobrowolnych wpłatach (minimum 10% dotychczasowej składki) do, niezależnych od państwa, kas emerytalnych. Fundusz ubezpieczeniowy jest tworzony ze składek pracowników i pracodawców. Każdy zatrudniony płaci obowiązkowo na fundusz emerytalny składkę w wysokości 6% zarobku brutto i na ubezpieczenie zdrowotne 4%, pracodawcy zaś odpowiednio 24,5% oraz 19%. Od 1985 obowiązuje 5-dniowy tydzień pracy, a od 1975 jednolity system rent i emerytur: w zależności od wysługi lat od 35 do 75% wynagrodzenia; wiek emerytalny dla kobiet wynosi 55 lat, dla mężczyzn 60. Od I 1989 są wypłacane zasiłki dla bezrobotnych. Wydatki państwa na zabezpieczenie socjalne 2002 stanowiły 29,2% wydatków budżetowych. Opieka zdrowotna. Ustawą z VII 1992 wprowadzono obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Zasiłki chorobowe są wypłacane przez 1 rok, a chorym na gruźlicę, choroby zaw. lub osobom niezdolnym do pracy z powodu wypadku przy pracy — przez 2 lata. Porady lekarskie są bezpłatne, a za leki odpłatność wynosi od 15 do 50%. Kobietom przysługuje 24-tygodniowy, płatny w 100% urlop macierzyński. Wydatki budżetu państwa na ochronę zdrowia 2002 stanowiły 5,8% wydatków budżetowych. Polityka oświatowa. Dzieci poniżej 3 roku życia uczęszczają do żłobków, a między 3 i 6 rokiem życia do przedszkoli. Ta forma opieki nie jest obowiązkowa, ale korzysta z niej 87% dzieci. Obowiązkiem szkolnym są objęte dzieci między 6 i 16 rokiem życia. Edukacja w szkole podstawowej trwa 8 lat. Naukę można kontynuować w jednym z 4 typów szkół średnich: 4-letnim gimnazjum, 4- bądź 3-letniej średniej szkole zaw. albo 2-letniej zaw. szkole przyzakładowej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia