Węgry. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Węgry. Ustrój polityczny.
Obowiązuje konstytucja z 1949, zmieniona 1989. Głową republiki jest prezydent, wybierany na 5 lat (z prawem jednej reelekcji) przez Zgromadzenie Narodowe. Jest naczelnym dowódcą sił zbrojnych, przysługuje mu prawo inicjatywy ustawodawczej oraz weta ustawodawczego. Władzę ustawodawczą pełni 1-izbowe Zgromadzenie Nar. (386 posłów), wybierane na 4 lata w wyborach powszechnych wg ordynacji mieszanej (proporcjonalno-większościowej). Władza wykonawcza należy do rządu z premierem (jego kandydaturę przedstawia Zgromadzeniu Narodowemu prezydent) na czele. Wymiar sprawiedliwości sprawują niezawisłe: Sąd Najwyższy, Sąd Stołeczny, sądy wojewódzkie i miejscowe.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia