droga

Encyklopedia PWN

techn. wytyczona trasa wyposażona w urządzenia techniczne, dostosowana do ruchu środków transportu, ewentualnie poruszania się ludzi i zwierząt;
fiz. długość toru przebytego przez poruszający się punkt materialny;
miesięcznik lit.-polit., wyd. 1922–37 w Warszawie;
pismo wyd. 1978–89 poza cenzurą w Warszawie;
konspiracyjny miesięcznik literacko-społeczny, wydawany i redagowany od XII 1943 do IV 1944 w Warszawie przez grupę młodzieży akademickiej, m.in. S. Marczaka-Oborskiego (pseud. Juliusz Oborski), J. Garzteckiego, E. Pohoską, A. Jakimowicza, K.K. Baczyńskiego;
droga stanowiąca zespół: nawierzchni kolejowej, podtorza, obiektów inżynierskich (mostów, tuneli), budynków stacyjnych, ramp, posterunków ruchu oraz instalacji elektrycznych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia