droga

Encyklopedia PWN

drogi, po których przebiegają sygnały elektr. i opt. będące nośnikami wiadomości. Do dróg telekomunik. zalicza się kanały, łącza i tory telekomunikacyjne.
piramidowe drogi, drogi korowo-rdzeniowe, szlaki korowo-rdzeniowe,
anat. wiązka włókien nerwowych biegnąca z kory mózgowej do rdzenia kręgowego;
zespół przewodów żółciowych zlokalizowanych poza wątrobą, zbierających żółć w obrębie wątroby oraz odprowadzających żółć z wątroby do dwunastnicy;
zespoły włókien nerwowych łączące ośrodki mózgu i rdzenia kręgowego;
obszar przylegający do granicy państwa,
choroby zakaźne, szerzące się gł. przez kontakty seksualne;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia