Ziemia

Encyklopedia PWN

Ziemia, symbol ,
trzecia według oddalenia od Słońca planeta Układu Słonecznego, której powierzchnia jest jedynym znanym miejscem we Wszechświecie, gdzie rozwinęło się życie;
w średniow. Polsce terytorialna jednostka adm. utworzona z księstwa, które utraciło odrębność, ale zachowało własną organizację urzędniczą;
elektrotechn. masa przewodząca ziemi (gruntu) lub połączony z nią przewód o małym oporze elektrycznym.
filoz. w staroż. filozofii gr. jeden z żywiołów współtworzących naturę;
Ziemia Ognista, Tierra del Fuego,
terytorium narodowe w Argentynie, we wschodniej części archipelagu Ziemia Ognista.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia