Ziemia

Encyklopedia PWN

Północna, Ziemia, Siẹwiernaja Ziemlạ,
archipelag na O. Arktycznym, oddziela M. Karskie od M. Łaptiewów, → Ziemia Północna.
terytorium hist. w środkowej Polsce, ze stolicą w Sieradzu;
Wiktorii, Ziemia, Victoria Land,
region Antarktydy Wschodniej nad O. Spokojnym, pomiędzy Ziemią Wilkesa a M. Rossa;
Wilhelma II, Ziemia, Wilhelm II Land, Wilhelm II Coast,
region w Antarktydzie Wschodniej, część wybrzeża O. Indyjskiego między ziemiami Księżniczki Elżbiety i Królowej Marii;
Arnhem, Ziemia
[z. ạ:rnəm],
Arnhem Land,
region fizycznogeogr. w północnej Australii (Terytorium Północne), na półwyspie otoczonym morzami Timor, Arafura i zat. Karpentaria;
Baffina, Ziemia, ang. Baffin Island, fr. Île de Baffin, Terre de Baffin,
wyspa kanadyjska na O. Arktycznym, największa w Archipelagu Arktycznym, oddzielona od Grenlandii M. Baffina i Cieśn. Davisa, od płw. Labrador — Cieśn. Hudsona;
Ellswortha, Ziemia
[z. elzuə:rŧa],
Ellsworth Land,
region fizycznogeogr. Antarktydy Zachodniej, między M. Bellingshausena a Lodowcem Szelfowym Ronne;
Enderby, Ziemia, Enderby Land,
region fizycznogeogr. Antarktydy Wschodniej, nad M. Kosmonautów (O. Indyjski), pomiędzy Wybrzeżem Kempa a Wybrzeżem Księcia Olafa;
Franciszka Józefa, Ziemia, Ziemlạ Frạnca Iọsifa,
archipelag na O. Arktycznym, wchodzi w skład Rosji (obwód archangielski);
Księżniczki Elżbiety, Ziemia, Princess Elizabeth Land,
region w Antarktydzie Wschodniej, nad M. Davisa i Zat. Prydza (M. MacKenziego), między Lodowcem Lamberta a Wybrzeżem Wilhelma II;
terytorium hist. w środkowej Polsce;
Nowa Ziemia, Nọwaja Ziemlạ,
archipelag na O. Arktycznym, między M. Barentsa a M. Karskim, w Rosji; należy do obwodu archangielskiego;
Palmera, Ziemia, Palmer Land,
region Antarktydy Zachodniej, część Płw. Antarktycznego na południe od równoleżnika 69°S;
najdalej na północ wysunięta część Grenlandii (z przyl. Morris Jesup 83°39′N), nad O. Arktycznym;
wyspa w Norwegii, w archipelagu Svalbard, na M. Barentsa;
Ruperta, Ziemia, Rupert’s Land,
hist. nazwa regionu geogr. w Kanadzie obejmującego zlewisko Zat. Hudsona
terytorium hist. w dorzeczu górnej Warty i górnej Prosny, z ośrodkiem w Wieluniu;
Wilkesa, Ziemia, Wilkes Land,
region w Antarktydzie Wschodniej, między Wybrzeżem Królowej Marii a Wybrzeżem Adeli, nad O. Indyjskim (między 100°30′E a 142°00′E);

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

ziemia
1. Ziemia «trzecia planeta Układu Słonecznego»
2. «warstwa piasku, gliny, próchnicy itp. tworząca powierzchnię lądu»
3. «powierzchnia, po której poruszają się ludzie»
4. «teren będący czyjąś własnością»
5. pot. «podłoga»
6. «obszar stanowiący pewną całość, np. etnograficzną, geograficzną»
7. «ląd»
8. «kraj, ojczyzna»
9. «w dawnej Polsce: jednostka administracyjna mniejsza od województwa»
ziemia fulerska «skała osadowa używana jako środek oczyszczający i odbarwiający»
ziemia okrzemkowa «skała osadowa wykorzystywana w przemyśle»
metale ziem alkalicznych «berylowce»
metale ziem rzadkich «skandowce»
obrót dzienny Ziemi «pozorny obrót sklepienia niebieskiego w ciągu doby, wywołany rzeczywistym obrotem wirowym Ziemi»
oś Ziemi, oś ziemska «wyobrażalna prosta przechodząca przez bieguny geograficzne, wokół której Ziemia obraca się w ciągu doby»
płaszcz Ziemi «strefa pomiędzy skorupą ziemską a jądrem Ziemi»
rzeźba terenu, rzeźba powierzchni ziemi «ukształtowanie powierzchni ziemi»
trzęsienie (ziemi) «gwałtowne wstrząsy skorupy ziemskiej wywołane głównie przemieszczeniami mas skalnych w głębi Ziemi»
ziemie rzadkie «tlenki pierwiastków chemicznych z III grupy pobocznej układu okresowego pierwiastków»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia