Węgry. Ludność
 
Encyklopedia PWN
Węgry. Ludność.
Około 92% ludności stanowią Węgrzy; wg spisu 2001 na Węgrzech mieszkało ok. 0,5 mln Romów, rozproszonych na terenie całego kraju; ponadto szacuje się, że na Węgrzech jest: 210 tys. Niemców (gł. na obszarze Średniogórza Zadunajskiego), 105 tys. Słowaków (Średniogórze Północne), 85 tys. Chorwatów (na zachodzie kraju), 25 tys. Rumunów (na południowym wschodzie) i 10 tys. Polaków (gł. w Budapeszcie); mniejsze grupy stanowią Słoweńcy, Rosjanie, Bułgarzy, Grecy i Ukraińcy. Około 52% ludności to katolicy, ok. 20% protestanci (gł. ewangelicy reformowani i metodyści), poniżej 5% to prawosławni i pozostali wierzący; z 5% (1992) do ok. 20% (2001) wzrasta udział ludności nie deklarującej żadnej przynależności wyznaniowej. Powolny, stały spadek liczby ludności; 1980–2002 liczba ludności zmniejszyła się z 10,7 mln do 10,1 mln w wyniku ujemnego przyrostu naturalnego (–3,4‰, 2006); struktura wiekowa ludności jest typowa dla społeczeństw starzejących się: 15,6% w wieku do 14 lat, 69,2% w wieku od 15 do 64 lat i 15,2% w wieku 65 lat i powyżej (2006); oczekiwana długość życia: mężczyźni 68 lat, kobiety 77 lat. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 109 osób na km2 (2004); najwięcej ludności skupia się w środkowej i północnej części kraju, najsłabiej są zaludnione regiony południowo-wschodnie; w miastach mieszka 65% ludności (2004); największym miastem jest Budapeszt, in. większe m.: Debreczyn, Miszkolc, Segedyn, Pecz, Győr. 2003 w usługach pracowało 61,2% czynnych zawodowo, w przemyśle i budownictwie 33,3%, w rolnictwie pozostała część; w 2005 bezrobotni stanowili 7,2% ludności zawodowo czynnej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia