Konferencja Kościołów Europy
 
Encyklopedia PWN
Konferencja Kościołów Europy,
międzynar. organizacja ekumeniczna w Europie zrzeszająca 123 Kościoły i 25 organizacji stowarzyszonych.
Należą do niej wszystkie ważniejsze Kościoły chrześc., oprócz Kościoła rzymskokatol.; zał. 1959 w Nyborg Strand (Dania) w celu prowadzenia dialogu międzywyznaniowego i współpracy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia