Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
 
Encyklopedia PWN
Status prawny Kościoła prawosławnego w Polsce reguluje ustawa z 1991 o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Obecnie Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny dzieli się na 7 diecezji. Jurysdykcji Kościoła podlega także 1 metropolia w Portugalii oraz 1 diecezja w Brazylii; najwyższą władzą jest Sobór Krajowy i Synod Biskupów, zwierzchnikiem zaś od 1998 metropolita warszawski i całej Polski arcybp Sawa (M. Hrycuniak). Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny jest członkiem Światowej Rady Kościołów, Polskiej Rady Ekumenicznej i Konferencji Kościołów Europy. W Polsce działa 7 klasztorów prawosławnych (męskie: w Jabłecznej, Supraślu, Ujkowicach i Sakach, oraz żeńskie: w Grabarce, Białymstoku i Wojnowie), wyższe seminarium duchowne w Warszawie oraz sekcja teologii prawosławnej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie; liczy ok. 550 tysięcy wiernych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia