Polska Rada Ekumeniczna
 
Encyklopedia PWN
Polska Rada Ekumeniczna (PRE),
międzywyznaniowa organizacja chrześc. powołana do współpracy w dziedzinach kośc.-wyznaniowej i społecznej;
wzorcem dla niej były ugoda sandomierska 1570 oraz działająca w konspiracji od 1942 Tymczasowa Rada Ekumeniczna (luteranie, metodyści, mariawici); PRE ukonstytuowała się 1946 w Warszawie na zjeździe delegatów 12 wyznań chrześc; należą do niej: Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP, Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP, Kościół Chrześcijan Baptystów, Kościół Polskokatol. w RP, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Starokatol. Mariawitów oraz Pol. Autokefaliczny Kościół Prawosł.; prezesami PRE byli m.in.: Z. Michelis, bp J. Niewieczerzał, W. Benedyktowicz, bp J. Szarek; od 2001 abp Jeremiasz.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia