chrzest
 
Encyklopedia PWN
chrzest,
podstawowy sakrament w chrześcijaństwie, ustanowiony przez Jezusa Chrystusa (Ewangelia Mateusza 28, 19; Ewangelia Marka 16, 16);
udzielany przez zanurzenie lub polanie chrzczonego wodą w imię Trójcy Świętej; przez chrzest człowiek otrzymuje od Boga łaskę uświęcającą i zostaje czł. Kościoła; sakrament ten zmazuje grzech pierworodny, a w przypadku człowieka dojrzałego — wszystkie grzechy wcześniej popełnione; sakramentu chrztu udzielają biskupi, kapłani i diakoni, a w wyjątkowych przypadkach może go udzielić każdy człowiek (nawet nie ochrzczony); niektóre wyznania chrześc. praktykują chrzest przez zanurzenie w wodzie (niekiedy trzykrotne), inne uznają tylko chrzest dorosłych (anabaptyści, baptyści).
zgłoś uwagę
Ilustracje
Efez, basen chrzcielnicy w ruinach baptysterium bazyliki Św. Jana Ewangelisty (Turcja)fot. P. Tomaszewski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia