anabaptyści
 
Encyklopedia PWN
anabaptyści
[gr. anabaptizō ‘powtórnie chrzczę’],
wspólna nazwa protest. grup wyznaniowych negujących ważność chrztu niemowląt i praktykujących chrzest dorosłych;
pierwsze zorganizowane gminy anabaptystów powstały 1525 w Szwajcarii (C. Grebel, F. Manz), następnie gł. w południowych Niemczech, Niderlandach i na Morawach; dzięki radykalnej ideologii społ. wywarli silny wpływ na przywódców ruchów chłopskich (Th. Münzer); byli zwalczani przez władze świeckie (cesarstwo niem.), Kościół katol., a także przez U. Zwingliego, M. Lutra i Ph. Melanchtona; idee anabaptystów wywarły wpływ na poglądy braci polskich, braci morawskich i baptystów; w XVI w. spośród anabaptystów wyodrębnili się mennonici.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia