Czechowic Marcin
 
Encyklopedia PWN
Czechowic Marcin, ur. XI 1532, Zbąszyń, zm. XI 1613, Lublin,
teolog i jeden z przywódców braci polskich, biblista;
1563 przyłączył się do ruchu antytrynitarzy (antytrynitaryzm) w Polsce; 1570–98 pełnił funkcję ministra zboru ariańskiego w Lublinie; jako przeciwnik chrztu niemowląt od ok. 1566 głosił poglądy teol. zbliżone do anabaptyzmu (anabaptyści); zwolennik zniesienia poddaństwa chłopów; uważał Jezusa Chrystusa jedynie za człowieka powołanego przez Boga do odegrania zbawczej roli; polemizował z katolikami (m.in. z J. Wujkiem), teologami żydowskimi, ewangelickimi i współwyznawcami nie podzielającymi jego radykalnych poglądów (gł. ze zwolennikami F. Socyna); autor przekładu Nowego Testamentu (1577) i m.in. dzieł De pedobaptistarum errorum... (1575), Rozmowy chrystiańskie (1575).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia