konfirmacja
 
Encyklopedia PWN
konfirmacja
[łac. confirmatico ‘umocnienie’],
obrzęd rel. praktykowany już we wczesnym chrześcijaństwie jako uzupełnienie chrztu;
w katolicyzmie i prawosławiu umocnienie w wierze przez „nałożenie rąk” i „namaszczenie” Duchem Świętym nosi nazwę bierzmowania i jest jednym z 7 sakramentów; w Kościołach protest. nie traktuje się konfirmacji jako sakramentu, nie jest ona też rozumiana jako uzupełnienie chrztu; młodzież, po zdaniu egzaminu ze znajomości nauki chrześc. i własnej tradycji konfesyjnej, podczas obrzędu konfirmacji składa publicznie wyznanie wiary i zyskuje prawo pełnego uczestnictwa w życiu Kościoła, przede wszystkim do udziału w Wieczerzy Pańskiej (np. w luteranizmie czy ewangelicyzmie reformowanym).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia