bierzmowanie
 
Encyklopedia PWN
bierzmowanie,
w Kościele katol. i Kościele prawosł. sakrament inicjacji chrześc., ściśle związany z chrztem, którego rolą jest umocnienie bierzmowanego w wierze (przez dary Ducha Świętego) i uzdolnienie go do publicznego, osobistego wyznawiania jej oraz świadomego udziału we wspólnocie Kościoła;
sakrament bierzmowania można przyjąć tylko raz w życiu, po wcześniejszym przyjęciu sakramentu chrztu; w Kościele katolickim bierzmowanie przyjmuje młodzież i dorośli, w Kościele prawosł. niemowlęta (bezpośrednio po chrzcie).
zgłoś uwagę
Ilustracje
Bierzmowanie fot. G. Gałązka/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia