katecheza
 
Encyklopedia PWN
katecheza
[gr. katḗchésis < katēchéō ‘nauczam ustnie’],
we wczesnym chrześcijaństwie nauczanie prawd wiary jako element przygotowania kandydatów do chrztu;
później i obecnie nauczanie prawd wiary, zwłaszcza ustne, stosujące często metodę pytań i odpowiedzi oraz uwzględniające wiek i poziom umysłowy słuchaczy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia