Jego

Encyklopedia PWN

Kancelaria Własna Jego Cesarskiej Mości do spraw Królestwa Polskiego, ros. Sobstwiennaja jego impieratorskogo wieliczestwa kancełarija po diełam Carstwa Polskogo,
urząd działający w Petersburgu 1866–76;
Tancerze Narodowi Jego Królewskiej Mości, zw. też Towarzystwem Tancerzy Narodowych Jego Królewskiej Mości,
pierwszy pol. zespół zawodowy tancerzy;
potoczna nazwa wspólnego dla Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego kolegialnego zarządu dóbr i dochodów stołu królewskiego, Kamera.
nacz. władza adm. powołana 2 VI 1809 we Lwowie przez księcia J. Poniatowskiego, jako nacz. wodza wojsk pol., w imieniu Napoleona I;
zarząd dóbr i dochodów stołu królewskiego w XVIII w., Kamera.
go
[jap.] Wymowa,
dalekowschodnia strategiczna gra planszowa, uznawana za jedną z najstarszych na świecie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia