Kancelaria Własna Jego Cesarskiej Mości do spraw Królestwa Polskiego
 
Encyklopedia PWN
Kancelaria Własna Jego Cesarskiej Mości do spraw Królestwa Polskiego, ros. Sobstwiennaja jego impieratorskogo wieliczestwa kancełarija po diełam Carstwa Polskogo,
urząd działający w Petersburgu 1866–76;
powołany po upadku powstania styczniowego 1863–64 w celu przyspieszenia likwidacji resztek autonomii Królestwa Pol. i dokonania jego pełnej integracji z Rosją; przejął m.in. funkcje zlikwidowanego Sekretariatu Stanu do spraw Królestwa Pol. (istniał od 1815, pośredniczył między władzami Królestwa a carem, skupiał wszystkie prowadzone w Petersburgu, wg wskazówek carskich, prace prawodawcze dotyczące Królestwa); zajmował się całością prawodawstwa dotyczącego Królestwa; kolejni przewodn.: N. Milutin, D. Nabokow.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia