Jego

Encyklopedia PWN

Kasa im. Józefa Mianowskiego, Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. dr. J. Mianowskiego,
instytucja popierania nauki, zał. 1881, z siedzibą w Warszawie;
biblioteka i wydawnictwo we Wrocławiu (najstarsze z istniejących w Polsce), zał. 1827 we Lwowie;
międzynarodowa spółka energetyczna;
towarzystwo nauk. ogólne, zał. 1920 pod nazwą Tow. Przyjaciół Nauk o Śląsku, z siedzibą w Katowicach;
Teatr Komedii im. Nikołaja Akimowa w Leningradzie, Akadiemiczeskij tieatr komiedii im. N. Akimowa,
jedna z najznakomitszych ros. scen komediowych;
Unit One
[jụ:nıt uan],
ang. grupa awangardowych malarzy, rzeźbiarzy i architektów, utworzona 1933 w Londynie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia